KGK Fastigheter Sverige

KGK Fastigheter i Sverige

KGK Fastigheter är inriktat på både fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Verksamheten är koncentrerad kring Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige, Helsikni i Finland, Tallin i Estland och Barcelona i Spanien. Företaget förvaltar kommersiella lokaler om närmare 150 000 kvm. 

Fastigheter i Sverige

För mer information om KGKs fastighetsbestånd i Sverige besök www.kgkfastigheter.se